#Jak powiedzieć: „To było wtedy…, kiedy…”

Kategorie Słownictwo

Dzisiaj, opowiadając o czasie, postaramy się ustalić, co i kiedy 😉

Actuellement…

Maintenant…

Aujourd’hui…

… J’ apprends la langue française

 

 

Ktoś pyta: Kiedy to było…? a my staramy się sobie przypomnieć:

Wczoraj… – Hier…

W zeszłym tygodniu… – La semaine dernière…

W październiku…/ 17 października… – En octobre/ le 17 octobre…

 

Mówiąc generalnie o dzieciństwie, tym, co się działo na świecie, w historii…

W naszych czasach… – De nos jours…

Kiedy byłem młody… – Quand j’étais jeune…

10 lat/ dekadę temu… – Il y a une dizaine d’années…

40 lat temu… – Il y a quarante ans…

W latach 60-tych, 70-tych… – Dans les années soixante, soixante-dix…

Na początku XX wieku… – Au debut du XX siècle…

W 1900… – en 1900…

W Średniowieczu… – Au Moyen Âge…

W Prehistorii… – Pendant la Préhistoire…

 

 

 

Inspiracja: lekcja Es -tu nostalgie du passé? – Le Mag wyd.HACHETTE

A.

  • Blog o bardzo ciekawej tematyce ? nigdy nie uczyłam się francuskiego, choć bardzo mi się podoba ten język ? może zacznę się go uczyć ?